Affald og Skrald

Tømningskalender

Affald afhentes af Odense Renovation og er inkluderet i din husleje som privatlejer. Er du erhvervslejer, er du selv ansvarlig for renovation og afhentning af affald jf. din erhvervslejekontrakt. Bemærk at stort affald ikke må placeres i beholderne, men du skal selv fragte affaldet på genbrugspladsen. Stilles der alligevel affald på fællesarealerne, vil du blive pålagt at betale for bortskaffelse, uden forudgående varsel.

Bemærk at vi i Odense Kommune har affaldssortering. Du skal derfor sortere dit affald og placere det i den rette affaldsbeholder. Pap, restaffald, metal og glas. Er en beholder fuld, må du ikke stille affaldet ved siden af skraldespanden. Du skal afvente tømning eller køre affaldet på genbrugspladsen.

Ny Affaldsordning

Betalingsservice

Nordea

Tilmeld din husleje til betalingsservice og undgå rykkergebyrer og varslinger. Du skal benytte de Betalingsservice-oplysninger du får udleveret sammen med din lejekontrakt. Her fremgår den samlede indflytningspris du skal/har betalt, i forbindelse med din indflytning. Under betalingsaftaler i din netbank, kan du nemt tilføje fremtidige betalinger til Betalingsservice. Kontakt din bank, hvis du er i tvivl om, hvordan du opretter aftalen i netbank.

Har du ikke Betalingsservice-oplysningerne, kan du kontakte vores administration, for at få gensendt oplysningerne. Husk at du er ansvarlig for, at Betalingsservice-aftalen er aktiv og at der er dækning på din konto. Når du tilmelder dig Betalingsservice, kan du risikere, at første betaling ikke kommer med. Tjek derfor din netbank ved første betaling om beløbet er hævet retmæssigt på din konto. Eller skal du overføre den første betaling manuelt.

Danske Bank
Jyske Bank
Nykredit
Sydbank

Erhvervsleje

Hvis du indgår som erhvervslejer i et af vores erhvervslejemål, vil du som udgangspunkt, modtage din lejekontrakt fra den ansvarlige ejendomsmægler, som har bistået os ved udlejningen.Efter underskrift vil du modtage nøgler iht. aftalte overdragelse af mægleren eller afhente den hos vores administration.

Lejemålet overdrages altid som aftalt i lejekontrakten.

Gennemgå altid dine forpligtelser som erhvervslejer, med henhold til affald, vedligehold, snerydning. Ved opsigelse fremgår varslingsperioder mv. af din lejekontrakt. Din opsigelse skal ske skriftligt og i henhold til aftalte frister.

Husk at skiltning altid skal godkendes skriftligt, før disse opsættes på dit lejemål. Herunder også ændringer mv.

Forsikring

Du er som lejer selv ansvarlig for, at få forsikret dine ejendele i det omfang du finder nødvendigt, så du er sikret ved uheld, indbrud eller skader på dine ejendele. Vi anbefaler at du tegner en indboforsikring med glas og sanitetsforsikring, som dækker f.eks. vinduer, toilet, kummer, håndvaske og glaskeramiske kogeplader

Kontakt dit forsikringsselskab og hør mere om indboforsikringer, så i sammen kan finde den rette dækning og forsikring.

Fraflytning

Du skal være fraflyttet senest 14 dage før ny genudlejning. Vi gennemfører et fraflytningssyn senest 14 dage før, hvor vi sammen gennemgår dit lejemåls stand. Lejemålet skal herefter normalistandsættelse, hvilket oftest indbærer maling, hvidtning og tapetsering af vægge, lofter og træværker samt slibning/lakering af gulve. Dette afgøres af din indflytningsrapport og den stand du modtog lejemålet i.

Du vil modtage en flytteopgørelse senest 6 uger fra den dato, du er frigjort lejemålet. Vi tilbageholder dog altid penge til dit vand-varmeregnskab, jf. din lejekontrakt. Obs! Du skal ikke selv afmelde dig el- og varme, da så vil blive pålagt et gebyr for gentilmelding. TV/Antenne-abonnement skal du som lejer afmelde og alt udstyr skal nedtages og returneres.

Husdyr

Det er ikke tilladt at have husdyr i vores lejemål, af hensyn til vores andre lejere i samme ejendom, iht. lejekontraktens § 10. Det er dog tilladt at have besøg af husdyr eller passe dem ved lejlighed, såfremt dyret ikke er gene for ejendommens andre beboere. Bemærk at det kan fremgå af din husorden eller §11, såfremt du ikke må passe husdyr i ejendommen du bor i. fo Er husdyret ofte på besøg, kan det dog i nogle tilfælde vurderes, at det er så ofte, at det kan betragtes som om, at du alligevel holder husdyr.

Har du problemer med andre lejere holder husdyr, kan du kontakte vores administration. Det er altid en god idé at varsle dine nærmeste naboer om, at du passer et dyr i en bestemt periode, så du undgår klager og kommer dem i forkøbet. Har du spørgsmål kan du altid kontakte vores administration med spørgsmål til husdyr.

Huslejebetaling

Din husleje forfalder til betaling den 1. i hver måned, med sidste betalingsfrist den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Du kan altså senest indbetale din husleje rettidigt, den 4. i måneden. Er den sidste rettidige betalingsdag en weekenddage eller helligdag, udskydes betalingsfristen til den følgende hverdag.

Indbetales din husleje ikke rettidigt, fremsendes rykker med tillagt påkravsgebyr jf. lejeloven. I slutningen af hver måned udsendes et indbetalingskort fra PBS (girokort), som du skal bruge til at betale huslejen. På indbetalingskortet er påtrykt hvor meget du betaler for henholdsvis husleje og a conto forbrug.

Af indbetalingskortet fremgår også de oplysninger du skal bruge, for at tilmelde betalingen til Betalingsservice. Vi anbefaler altid, at du tilmelder dig Betalingsservice, straks efter første opkrævning. Se evt. mere under punktet "Betalingsservice".

Bemærk at du som lejer forpligter dig til ved underskrift af en kontrakt, at oprette en BetalingSerivice-aftale til brug ved betaling af husleje m.v. Gebyr for opkrævningjen via PBS tillægges lejen. Vær venligst opmærksom på at betalingen af din husleje og a conto forbrug, er en pligtig pengeydelse jf. lejeloven, hvilket betyder, at manglende betaling af disse, kan medføre at din lejeaftale ophæves.

Husorden

Din husorden er skabt for at sikre god ro og orden i den ejendom du bor i. Det er vigtigt at tage hensyn til hinanden, så alle bidrager til et godt miljø i ejendommen. I din husorden finder du bestemmelserne for: rygning, husdyr, støj, kælderrum samt regler for fællesarealerne mv. Husordenen modtager du sammen med din underskrevne lejekontrakt. Bemærk at din husorden kan være opdateret siden din indflytning, hvorfor du kan rekvirere den seneste aktuelle husorden hos vores administration.

Du er som lejer forpligtet til at overholde husordenen i den ejendom du bor i, ligesom du er ansvarlig for, at dine gæster overholde ejendommens husorden. Overtrædelse af husordensregler kan medføre opsigelse efter lejelovens § 83, eller ophævelse af lejemålet efter lejelovens § 93. Sørg derfor altid for, at du har modtaget og gennemlæst gældende husorden.

Indeklima

Et sundt og behageligt indeklima, er vigtigt for din hverdag og sundhed på mange måder. Er luften tung og fugtigt, kan det faktisk komme til udtryk i dit helbred. I værste tilfælde kan du opleve gener som hovedpine eller dårlig nattesøvn. Heldigvis er det nemt at gøre noget ved i din bolig:

Luft ud med gennemtræk i 5-10 min. - tre gange om dagen. Det er dyrere at varme fugtig luft op, så når du lufter ud, sænker du fugtigheden og gør opvarmningen billigere. Husk specielt udluftning i efteråret og vintermånederne, hvor mange glemmer at få luftet ud.

Sørg altid for, at opvarme alle rum til 20-23 grader – også selvom rummene er ubenyttede.

Tør aldrig tør indendørs, da tøjet afgiver meget fugt til luften. Har din ejendom tørretumbler, er den altid gratis at benytte. Tjek evt. om ejendommen har tørresnor på fællesarealerne.

Brug altid emhætten når du laver mad. Det er vigtigt at få mados og damp ud af din bolig under madlavningen.

Undgå at placere store møbler op ad kolde ydervæggene. Det skaber kondens og møblerne blokerer for luftcirkulationen, hvorfor der kan opstå fugtskader og i værste fald, skimmelsvamp.

Hold altid dørene lukket når du går i bad og skrab gulv/vægge i brusekabinen. Sørg altid for, at ventilatoren kører og er fuldt funktionel og rengjort. Sørg altid for, at fjerne indendørs dug på ruderne.

Husk at fugt, støv og mados kan være med til at skabe ekstra gode vækstbetingelser for skimmelsvampen, som trives i et fugtigt og beskidt miljø.

Læs mere på Samvirke.dk

Indflytning

Når vi overdrager dig nøglerne til din nye bolig, foretages samtidigt et Indflytningssyn. Dette udføres med udgangspunkt i et skema, hvor du og vores administrator sammen noterer lejemålets stand og de eventuelle fejl og mangler, der er i lejemålet ved indflytning.

Ved fraflytning hæfter du aldrig for de skader, fejl og mangler, som blev nedskrevet i indflytningsrapporten ved din overdragelse. Det er derfor vi grundt gennemgår dit lejemål ved indflytningssynet, så du er sikret for ikke at komme til at hæfte for fejl og mangler, som allerede var der ved din indflytning.

Er du ikke til stede ved indflytningssynet, kan du sende en hverve. Denne person skal medbringe en fuldmagt om, at vedkommende på dine vegne, må underskrive indflytningsrapporten på dine vegne. Dukker du ikke op til synet som du er indkaldt til, vil du inden for 2 uger modtage rapporten fra indflytningssynet.

Opdager du evt. nye opdagelser af fejl og mangler, som ikke blev noteret, skal vi have meddelelse herom, senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse. I denne sammenhæng, skal manglen beskrives og dokumenteres med et billede, som skal sendes til os.

Kontaktinformationer

Du kan kontakte vores administration på tlf. +45 93 40 30 20 eller på lejer@bolio.dk. Du finder aktuelle vores åbningstider under kontakt i menuen, hertil annoncereres ferielukninger løbende.

Ringer du med et akut nødopkald udenfor normal åbningstid, skal du stadig ringe samme nummer og taste 1. Du bliver herefter viderestillet til en vagttelefon.

Ønsker du at kontakte os pr. post, kan breve sendes til: Bolio ApS, Rosenbæk Torv 1, 1. 5000 Odense C, Att.: Administrationen. Fremsendes nøgler, underskrevne kontrakter mv., skal dette ske med sporbar forsendelse.

Kælderrum/Depotrum

I forbindelse med leje af en bolig hos os, kan der indgå et depotrum til boligen. Dette fremgår også af din lejekontrakt, såfremt dette medfølger dit lejemål. Som lejer har du pligt til at holde dit kælderrum forsvarligt aflåst og afmærket. Alle effekter der opbevares i depotrum, opbevares under eget ansvar og egen forsikring. Udlejer kan ikke blive erstatningsansvarlig ved skader, hærværk eller tyveri. Det er ikke tilladt at opbevare fyrværkeri, kemi eller brandbare effekter.

Det er strengt forbudt at opstille effekter i kælderrum, uagtet at effekten er mærket. Henstilles disse, vil det blive bortskaffet uden varsel og du vil blive pålagt udgiften for bortskaffelse og affaldsgebyr. Kontakt administrationen hvis du har spørgsmål til opbevaring i kælder- og depotrum, eller ønsker tilladelse til opbevaring af eksempelvis barnevogn.

Lejekontrakt

Din lejekontrakt fra Bolio fremsendes digitalt, ligesom du kan underskrive lejekontrakten digitalt med NemID/MitID. Bemærk at overholde fristen for underskrift, da lejligheden ellers vil blive udlejet til anden side. Denne deadline vil fremgå af mailen. Sørg for at gennemlæse lejekontrakten grundigt, samt sikre dig, at de aftalte vilkår fremgår af lejekontrakten du har modtaget. Kontrakten er ikke gyldig før du har modtaget vores underskrevne eksemplar.

Vær venligst opmærksom på, at lejekontrakten er betinget af, at du senest 4 uger før overtagelsen af lejemålet, har indbetalt den samlede indflytningspris (depositum, forudbetalt leje samt husleje), i henhold til kontraktens §4. Har du ikke foretaget indbetalingen, bortfalder lejekontrakten uden yderligere varsel og lejemålet vil blive udlejet til anden side.

Nøgler

Ved overdragelse af din lejebolig, underskriver du en nøglekvittering, hvor det fremgår antallet af nøgler, som du har fået overdraget. Har du brug for flere nøgler til dit lejemål, skal du kontakte vores administration for mere information. Det er ikke tilladt, selv at kopiere eller fremskaffe nøgler uden vores kendskab.

Mister du en nøgle, er du ansvarlig for udgifter til omkodningen af lås, samt produktion af ny nøgle. Har du systemnøgle, vil du ligeledes blive pålagt omlægning af låse på fællesarealer, hvor den mistede nøgle kan benyttes. Vi beder dig straks give vores administration besked om en mistet systemnøgle, af hensyn til sikkerhed.

Du er ansvarlig for selv at vedligeholde nøgler og låse, og evt. større låsekasser mv. Ved udflytning og udflytningssynet skal samtlige nøgler medbringes og kunne afleveres, ellers vil du blive pålagt udgifterne til låsesmed og omkodning af låse, også selvom du ligger inde med nøglen/nøglerne. Lejer skal aflevere nøglen den dag lejemålet fraflyttes. Hvis nøglerne ikke bliver afleveret til tiden, vil vi fortsat kræve, at du som lejer betaler husleje og forbrug.

Opsigelse

Du kan opsige dit lejemål med et varsel på løbende måned + 3 måneders varsel. Opsigelsen skal ske skriftligt, som kan ske pr. brev eller e-mail til vores administration. Du vil herefter modtage en kvittering fra os pr. e-mail, med bekræftelse af din opsigelse. Ønsker du at fraflytte før perioden, bedes du give os besked herom, så vil vi forsøge at genudleje dit lejemål før tid. Dog hæfter du for hele opsigelsesperioden, såfremt der ikke sker genudlejning inden da.

Har du betalt forudbetalt leje, kan disse anvendes som betaling helt eller delvist i din opsigelsesperiode. Bemærk at dit depositum ikke kan benyttes til husleje! Du skal derfor forsat betale din husleje som normalt og indenfor forfaldsdatoen.

Parkering

Medfølger der er ikke privat parkering til dit lejemål hos Bolio, henviser vi til de offentlige p-pladser. Selvom de er tidsbegrænset, kan du i nogle tilfælde bestille 1 parkeringslicens pr. husstand med bil, hvis du bor i Odense bymidte. Det giver dig mulighed for, at parkere ud over de gældende parkeringsbegrænsninger.

Licensen registreres på din bils nummerplade, så du ikke skal have en fysisk licens i vinduet. Prisen er pr. 2022 kun 50 kr./mdr. (600 kr. årligt).

Bemærk at en parkeringslicens giver mulighed for at parkere ubegrænset på udvalgte strækninger i de enkelte licensområder inden for den gældende tidsbegrænsning. Men parkeringslicensen er ikke en garanti for en plads.

Du bestiller parkeringslicensen ved at klikke på knappen nedenfor. Tilladelsen administreres af Odense Kommunes BorgerService i Borgernes Hus, mens EasyPark står for opkrævningen.

Parkeringslicens Odense

Rengøring

Som lejer er du ansvarlig for løbende, at rengøre og passe dit lejemål, hertil rense afløb udsugning, gulve, hårdehvidevarer mv. Det er vigtigt, at du løbende afkalker dine fliser, håndvaske, toilet og armaturer - da dette skal foretages løbende, ellers kan kalken skade dem. Du er selv ansvarlig for vinduesvask både inde og ude af dit lejemål, hertil vindueskarme, døre og falser.

I forbindelse med din fraflytning er det din pligt at rydde og rengøre boligen såvel indvendigt, som udvendigt. Såfremt boligen ikke er rengjort ordenligt ved fraflytning, vil rengøringen blive foretaget på fraflytters regning. Der vil under alle omstændigheder blive foretaget en håndværkerrengøring efter maleren på lejerens regning.

Tjekliste ved udflytning

Rygning

Rygning er ikke tilladt i vores lejemål og vi henviser i den forbindelse til §11 i din lejekontrakt.

Bemærk at misligeholdelse af lejekontrakten, kan medføre opsigelse af dit lejemål. Kontakt os hvis du har spørgsmål ang. rygning i dit lejemål.

Skader & Hærværk

Har du eller en anden part, lavet skader eller hærværk mod din lejemål, er det vigtigt at du kontakter os straks. Er der tale om en alvorlig og akut skade, som straks skal udbedres, er det vigtigt du kontakter vores administration i åbningstiden eller vores nødnummer. Ellers bedes du sende os en e-mail med et billede af skaden eller hærværket til vores administration.

Iht. lejelovens § 25 skal lejemålet behandles forsvarligt, og du som lejer er derfor erstatningsansvarlig for en skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af dig selv, din husstand eller andre, som du har givet adgang til det lejede. Uanset hvem der har forårsaget skaden, er det vigtigt, at du kontakter administration, så skaden ikke udvikler sig yderligere og kan blive udbedret.

Støjgener

Som angivet i lejelovens § 79 a, stk. 1, nr. 5, så må en lejer ikke støje uacceptabelt til væsentlig gene for andre. Oplever du problemer med uacceptabel støj fra dine naboer, anbefaler vi altid, at du selv indleder en høflig dialog med din nabo. Henvis til den husorden, som alle lejere har fået udleveret ved indflytning. Fortsætter generne i et uacceptabelt niveau, bedes du kontakte vores administration.

Skal du holde et arrangement eller fest, hvor støjgener forventes? Så varsel altid dine naboer i god tid, ophæng et stykke papir i din opgang med dit telefonnummer og sørg for, at musikken holdes dæmpet og evt. slutte festen tidligt. Dialog og varsling til dine naboer, medfører sjælendt klager.

TV/Internet

Som udgangspunkt tilbyder vi ikke TV/antennestik i dit lejemål, med mindre andet er aftalt ved indflytning. Aftaler omkring tilslutning til TV/antenne/fiber mv. sker direkte med udbyderen. Skal der trækkes kabler, opsættes stik på ejendommen eller parabol, skal dette altid skriftligt aftales med vores administration. Iht. lejelovens § 29, kan der opkræves et særskilt depositum, som dækker at lejeren indbetaler et rimeligt depositum til sikkerhed for udgifter til nedtagning af antennen og retablering ved lejerens fraflytning, jf. stk. 7 (stk. 8)

Vi anbefaler tilslutning til internet via et mobilt bredbåndsabonnement. Har du behov for en kraftig forbindelse, kan din udbyder muligvis tilbyde dig en 5G forbindelse. Ofte vil du ved oprettelse få udleveret en mobil router. Vil du se mulighederne i dit lejemål? Så brug linket til Tjekditnet.dk nedenfor, indtast din adresse og se præcis de muligheder du har for tilslutning til internet, tv og antenne.

Tjek Dit Net

Udflytning

Når du har opsagt dit lejemål hos administrationen og du ønsker at fraflytte dit lejemål, er du pligtig til at aflevere det i samme stand, som det var ved indflytningen. Du bliver herefter indkaldt til et fraflytningssyn. Husk at lejemålet skal afleveres ryddet og rengjort, både indvendigt og udvendigt. Ved indflytning foretog vi et indflytningssyn og det er denne rapport vi benytter til, at foretage og udfærdige din fraflytningsrapport.

Husk at du skal aflevere alle dine nøgler ved fraflytningssynet og evt. bortkomne eller glemte nøgler, erstattes af dig som lejer, hertil udskiftning/omkodningen af låsen.

Aflæsning af målere til el, vand og varme m.m. vil blive foretaget, efter du er frigjort af lejemålet, idet der hæftes for husleje og forbrug i hele istandsættelsesperiode

Såfremt du er forhindret i at deltage i flyttesynet, kan alle nøgler afleveres hos vores administration mod forudgående aftale, senest dagen før flyttesynet. Du kan også med en skriftlig og underskrevet fuldmagt, lade en anden deltage på dine vegne.

Vi kan tilbageholde en mindre del af dit depositum til vand/varmeregnskabet er afsluttet. Når dette er endeligt opgjort, modtager du evt. resternede depositum sammen med regnskabet.

Den endelige opgørelse over evt. istandsættelse af lejemålet, som aftalt i fraflytningsrapporten fremsendes indenfor 6 uger, hvorefter dit depositum opgøres og resterende udbetales eller krav fremsendes til restbetaling.


Tjekliste fraflytning

Vaskeri (AirWallet)

Har du adgang til et vaskeri i dit lejemål, er denne udstyret med en digital betalingsautomat kaldet "AirWallet". Vi har udfaset den klassiske møntboks og erstattet betaling med en App, som kan hentes gratis på dit app-store "Google Play eller Apple App-store", søg blot efter "airwallet". Herefter tilknytter du som på MobilePay dit kreditkort til app'en, som herefter bruges til betaling.

Sørg for at Bluetooth er tændt på din mobiltelefon. Åben app'en og login på din brugerkonto. Herefter kan du finde vaskemaskinen. Du kan altid åbne maskinen gratis via app'en og tilkøbe længere tid. Har du spørgsmål eller brug for assistance, kan du kontakte vores administration for mere information.

AirWallet Guide

Vedligehold

Som lejer er du ansvarlig for løbende, at vedligeholde og rengøre dit lejemål. Dette indebærer, at du løbende renser dine afløb, udsugningsriste, gulvafløb, renser og rengøre dine gulve, hårdehvidevarer mv. Sørg altid for løbende at få afkalket fliser, håndvaske, toilet og armaturer. Ellers kan kalken skade dem og du er ansvarlig for disse skader.

Sørg for løbende af vaske vinduer, både inde og ude, hertil vindues- og dørfalser. Brug låseolie til din lås og dørhåndtag. Har du spørgsmål til den løbende vedligehold af dit lejemål, så kontakt gerne vores administration.

Ejendomsselskaberne Bolio

C/O Peistrup Ejd. Administration

Fasanvej 12, 5230 Odense M

Administration

© 2024 - Alle rettigheder forbeholdes.

Følg med hos Bolio på Facebook & LinkedIn:

Udlejning

Bolig: Se ledige lejemål - Klik her

Erhverv: 93 40 30 20 (Tast 2)


IconIcon


lejer@bolio.dk

93 40 30 20